Informatiebericht: Stand van zaken 13 februari 2020