Missie.15-11-2023


Perspectief voor agrarisch Nederland!

Nederland verandert voortdurend. De landbouw in Nederland verandert voortdurend. De laatste jaren worden door de boeren ervaren als een snelkookpan, waarin maatschappelijke eisen en regelgeving in een steeds groter tempo op ze af lijkt te komen. Bent u benieuwd naar onze visie? Klik dan hier om het visiedocument te lezen!

ONZE MISSIE

Herwaardering van de Boer.


De achterliggende periode zijn boeren door éénzijdige berichtgeving in een onjuist daglicht komen te staan. 1 oktober was een duidelijk begin van de herwaardering van de boer. Boeren in Nederland hebben een missie, een verhaal te vertellen. Het verhaal van de productie van eerlijk, veilig voedsel, met de laagste milieu belasting ter wereld. Voedsel uit Nederland, dat mensen in Europa, én verder weg op hoge waarde waarderen, omdat er nergens ter wereld een gebied is waar de samenhang tussen alle partijen zo efficiënt is.

ONZE VISIE

Beter begrip over de productie van ons voedsel.

We willen u graag vertellen hoé we uw aardappel en appel produceren, hoé we de dieren houden waar uw stukje vlees en kaas vandaan komt. Ook hoe we voorkomen dat onze dieren ziek worden en hoe we ze behandelen als een enkele toch ziek wordt. Hoé we ervoor zorgen dat uw peren lang houdbaar zijn, zodat u er het hele jaar van kunt genieten. Maar ook leggen we u uit dat een concept waarbij de kip naar buiten kan duurder is. Dáár zetten we ons graag voor in!


ONZE VISIE

Een duurzaam Nederland is niet alléén een taak van de boer.

Agractie wil onnódig gesleep met voedsel tegengaan, en de consumptie van Nederlands voedsel bevorderen. Export en import van voedsel is natuurlijk prima, als het nodig is! Maar wat ons betreft, géén onnodig gesleep met voedsel over de wereld.


ONZE VISIE

Kwaliteit en ondernemerschap waar je trots op mag zijn.

Wij, Nederlandse boeren, zijn de beste ter wereld in de productie van veilig voedsel, met een erg hoge kwaliteit, en een hoge opbrengst per hectare. In de meeste landen ter wereld is men, ook door ligging en terrein omstandigheden, niet in staat om voldoende voedsel voor de eigen bevolking te produceren. In Nederland zijn alle omstandigheden erg geschikt om voedsel te produceren. Daarom kunnen we ook veel aan onze buurlanden in Europa leveren. Van al het voedsel wat we exporteren is ruim 75% voor onze mede-Europeanen. We importeren ook veel producten die in Nederland niet kunnen groeien, zoals bijvoorbeeld mandarijnen en koffiebonen.

AGRACTIE

Wat we doen.


Belangenbehartiging met duidelijke statements.

Agractie Nederland is gesprekspartner van het ministerie van LNV over concrete knelpunten in de agrarische sector. Zoals nu bijvoorbeeld het stikstofprobleem. Regels rondom gewasbescherming of het vanggewas na de teelt. We zetten ons in om oplossingen te zoeken op concrete punten, en wijzen het ministerie keer op keer op hoe het beleid in de sector wordt ervaren. Stapsgewijs zullen we hierover op onze website publiceren.


Organiseren van boer&burger ontbijt in verschillende steden.


Landelijke promotiecampagne die zichtbaarheid vergroot.

.