Aansluiten bij Agractie
TOEKOMST

Samen vechten voor een toekomstbestendige agrarische sector.

Word partner van Agractie als:

 

Agractie Nederland is een belangenbehartiger voor de agrarische sector. Wij strijden voor de toekomst van de Nederlandse agrarische sector. Dit doen we enerzijds aan de onderhandelingstafel op verschillende niveaus en met verschillende partijen, anderzijds door middel van actievoeren. Agractie staat en gaat hierbij voor publieksvriendelijke acties, waarmee we Nederland bewustmaken van onze producten en de manier waarop we produceren. Met projecten als de “Boer Burger Brunch” en “Boer in de Klas” vertellen we waar de agrarische sector voor staat wij als duurzame voedselmakers van Nederland. Want: Nederlandse boeren zijn topsporters en winnen iedere dag weer op het gebied van dierenwelzijn, duurzaamheid en veiligheid. Ook de Nederlandse burger heeft belang bij een toekomstbestendige agrarische sector die dag voor dag zorgt voor duurzaam en veilig voedsel op uw bord!

Helpt u ons mee als Partner om de agrarische sector in Nederland te behouden? Wordt dan Partner!

Maak hiernaast uw keuze; onderschrijf ons 'mission statement' en draag direct uw steentje bij aan een betere en blijvende agrarische sector!

 

 

Five Points Mission Statement Agractie Nederland

  • De Boeren van Nederland zijn van groot belang voor het Nederlandse voedsel, landschap en samenleving!
  • Agractie Nederland vertegenwoordigd de boeren op een waardige manier en heeft mijn steun!
  • Ik geef Agractie Nederland mandaat om namens mij gesprekken te voeren met de noodzakelijke partijen in het belang van boer en burger
  • Nederlands voedsel is lekker, betrouwbaar en veilig en verdient voorrang boven het importeren van voedsel.
  • De mening van de meerderheid van de achterban is leidend voor de koers van Agractie Nederland. Hierover vind voortdurend transparante terugkoppeling plaats.