Doneren.


#ONZEBOEREN

Help onze boeren.


Agractie Nederland zet zich in voor de belangen van de Nederlandse agrarische sector, wilt u ons daarbij helpen?


Een belang voor boer én burger!

Nadat de Nederlandse boer 30 jaar zwijgend de dupe is geworden van steeds grotere regeldruk en onwerkbare wetten vanuit Den Haag, was op 1 oktober 2019 de maat vol! Massaal trok de agrarische sector, onder organisatie van Agractie Nederland, met en zonder trekker, naar het Malieveld in Den Haag. Daar lieten we de politiek horen dat het zo niet langer kan!

Sindsdien strijdt Agractie Nederland voor het voortbestaan van de Nederlandse boer. Dit doen we op verschillende manieren. Inmiddels zijn we gesprekspartner bij het ministerie van LNV, waar we op verschillende niveaus praten over diverse knelpunten binnen de agrarische sector en onze duidelijke lange termijnvisie. We nemen, samen met 12 andere organisaties, deel aan het Landbouw Collectief, waarmee we een passend plan hebben gepresenteerd aan minister Schouten en premier Rutte, als oplossing voor het stikstofprobleem.

Daarnaast blijven we actief de burger opzoeken, om hen het écht verhaal achter voedsel te vertellen. We zoeken verbinding door de organisatie van diverse acties, zoals de Boer Burger Brunch op 13 december 2019 op de Dam in Amsterdam en de actie Boerderijprijzen die voor september 2020 gepland staat (lees hierover meer onder het kopje Acties). Daarnaast zetten we met onze acties druk op de politiek en andere grote spelers, zoals het CBL, om hen te motiveren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid t.o.v. de agrarische sector te nemen.

Agractie Nederland strijdt voor #onzeboeren, want onze sector staat op het spel! Steunt u onze missie? Dan vragen wij u een donatie te doen, zodat wij ons in kunnen blijven zetten voor de Nederlandse boer. Hartelijk bedankt!


Bedrag