Persbericht: Boeren organisaties Belangen Agrarysk Fryslân en Agractie Nederland