Toelichting financiële verantwoording actie 1 oktober 2019