Ontwikkeling Landbouwakkoord

Agractie Nederland gaat in beroep tegen Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden en roept belanghebbenden op dat ook zo spoedig mogelijk te doen.
05/01/2023
Nieuwe brieven, geen duidelijkheid
10/02/2023