Agractie Nederland gaat in beroep tegen Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden en roept belanghebbenden op dat ook zo spoedig mogelijk te doen.