Agractie Nederland gaat in beroep tegen Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden en roept belanghebbenden op dat ook zo spoedig mogelijk te doen.

Terugblik op 2022
24/12/2022
Ontwikkeling Landbouwakkoord
06/02/2023