VLOGS

Bekijk ze hier...

Update actie

In overleg met de landbouwpartijen vind de actie op 22 juni hoogstwaarschijnlijk plaats in Stoe, Gelderland. De aanvang zal omstreeks 11 uur zijn. De adresgegevens en het programma volgen later. Ga vroeg van huis, er zal veel vertraging zijn door verkeersdrukte omdat er vanuit alle hoeken van het land zeer veel mensen worden verwacht met allerlei voertuigen. Zorg dat je erbij bent, en neem je buren, vrienden en bekenden mee! Tot woensdag 22 juni
[lyte id='An7mRyxcuWs'/]

👉🏼Houd het hoofd koel, hart warm, en oog op de bal👊🏼

Download en druk deze uitleg om uit te delen aan burgers tijdens de acties. Zorg dat iedere burger die je ziet er 1 krijgt zodat ze weten waarom er actie gevoerd wordt!

 
 
 
 
Laatste oproep aan minister van er Wal: voorkom boerenopstand!
De emoties zijn zeer groot en de noodzaak tot acties om dit desastreuze beleid te keren wordt gevoeld!
Minister: neem uw verantwoordelijkheid nu het nog kan!

Integrale toespraak Bart Kemp van Agractie Nederland op de landelijke actiedag in Stroe op 22 juni

Beste mensen, welkom!! Laat eens horen, wie zijn er uit Overijssel? Wie zijn er uit Zeeland? Wie zijn er uit Brabant? Wie zijn er uit Gelderland? Goed dat jullie hier allemaal zijn! We zijn hier bij elkaar voor een zeer ernstige zaak, als een generale repetitie!

Op 6 april waarschuwden wij tijdens een actie voor de Tweede Kamer beide ministers dat een boerenactie een boerenopstand zal worden als Den Haag zijn snode plannen niet intrekt. Nu is het zover. De maat is vol. De streep is getrokken!

De staat der Nederlanden is in oorlog met de Boerenrepubliek! Ondanks alle vredesaanbiedingen vanuit de Boerenrepubliek blijft de tegenpartij vijandelijkheden over ons uitstorten. Men heeft een staat van beleg afgekondigd om onze grond en eigendommen te bezetten en te ontnemen op valse gronden. De Boerenrepubliek is immers rechtmatig eigenaar van twee-derde van het Nederlands grondgebied waarop we voedsel produceren voor álle Nederlanders en ver daarbuiten.
Hoe moeten de boeren, hoe moet de Boerenrepubliek hierop reageren? We gaan hier niet oproepen tot strafbare feiten. We hebben allemaal gezinnen, bedrijven, een toekomst, we zullen de strijd zonder wapens moeten voeren.

Maar toch: Zonder strijd geen overwinning. Eerst 2 voorbeelden.

We weten dat de Franse boeren hun strijd altijd winnen, ze geven niet op! We weten dat de Nederlandse akkerbouwers in 1990 hun strijd wonnen door meer dan 2 weken in Den Haag te blijven.

Als boerenpartijen hebben wij, ondanks alle inzet, het beleid niet kunnen keren. We hebben hooguit tijd kunnen rekken en scherpe randen eraf gehaald, maar het staat er nu slechter voor dan ooit. Zijn wij bereid te vechten voor onze toekomst? Zijn wij bereid door te vechten, volhardend en vasthoudend tot het doel is bereikt?

Wat is het doel? Het doel is: De KDW, kritische stikstofgrens, moet uit de stikstofwet. Zolang de KDW als basis in de stikstofwet staat kán er geen oplossing komen.
Daarom: De KDW móét uit de stikstofwet!

Hoe moeten we dat doel bereiken? Door met alles en iedereen massaal in actie te komen en in actie te blijven tot het doel is bereikt. In de regio’s, in de provincie, maar vooral ook in Den Haag waar deze krankzinnige plannen worden bedacht. Door morgen in Den Haag bij het stikstofdebat te zijn. Door langs de ministeries te gaan om iedereen daar aan te spreken. Door langs de ambassades te gaan zodat de hele wereld weet hoe Nederland zijn boeren behandeld. En jullie hebben zelf meer dan genoeg goede plannen die uitgevoerd kunnen worden.

Doe het! Wacht niet langer! En hou vol! Dit is de generale repetitie: Hierna begint de strijd. Niet één dag of één week: Maar tot de overwinning.

De toekomst van de agrarische sector ligt in jullie en onze handen! Zijn jullie klaar voor de strijd? Is de Boerenrepubliek klaar om te strijden tot de overwinning?

Update actie

In overleg met de landbouwpartijen vind de actie op 22 juni hoogstwaarschijnlijk plaats in Stoe, Gelderland. De aanvang zal omstreeks 11 uur zijn. De adresgegevens en het programma volgen later. Ga vroeg van huis, er zal veel vertraging zijn door verkeersdrukte omdat er vanuit alle hoeken van het land zeer veel mensen worden verwacht met allerlei voertuigen. Zorg dat je erbij bent, en neem je buren, vrienden en bekenden mee! Tot woensdag 22 juni

Beste Boeren en Burgers van Nederland,

 

Vorig jaar sprak een Haags politicus van een sluipmoord op de agrarische sector. Inmiddels is het zóver, dat we van moord met voorbedachten rade kunnen spreken tegen boerenbedrijven en de toekomst van boerengezinnen.

Wat er nu in Den Haag gebeurt, de plannen die daar bedacht zijn en uitgevoerd gaan worden, zijn werkelijk onacceptabel. Waar men eerst sprak van emissiereductie en vrijwillige opkoop, wil men nu nagenoeg volledige gebieden gaan leegvegen, boeren en vele hectares landbouwgrond onteigenen, vergunningen innemen, teeltverboden inzetten en latente vergunningsruimte afpakken. Alles ligt op tafel om de boeren zo snel mogelijk uit Nederland te verdrijven. Den Haag gebruikt hiervoor de ‘kaasschaafmethode’. Vorige week een beetje inhoud lekken, vandaag een stevige brief. Zorgen dat er ruimte is om een paar moties van CDA en VVD aan te nemen, zodat deze partijen zich zogenaamd hard maken voor de sector. En volgende maand opnieuw een schepje erbovenop, want de doelen moeten worden gehaald. Snapt Den Haag dan echt niet dat doelen waarvoor je boeren moet opofferen en gebieden leeg moet vegen, dat deze doelen niet deugen? Dat zulke doelen overboord moeten?

 

PAS-melders? Na meer dan drie jaar nog altijd vogelvrij. Derogatie? Voor dít jaar zelfs nog altijd niet geregeld. Bemesten en beweiden? Processen tegen boeren zijn schering en inslag. We hebben als sector tal van oplossingen aangedragen. Voor versnelde innovatie, voor legalisering van PAS-melders, voor verlaging van uitstoot door voermaatregelen en bij bemesten, voor ruimte voor bouw en ontwikkelingen, voor regelingen voor vrijwillige stoppers. Er wordt niet geluisterd! Er wordt niets mee gedaan!

 

Boeren & burgers, het is tijd om nú een streep te trekken. We kunnen niet accepteren dat boeren en platteland worden opgeofferd op het altaar van economische ontwikkeling en wensnatuur. Wij roepen op tot de grootste, meest duidelijk zichtbare actie ooit vertoond in Nederland. Op woensdag 22 juni komen we in actie in Den Haag, want van daaruit komt dit onheil over ons. Wij roepen boeren en burgers op deze actie samen groot te maken. Wij roepen Sjaak van der Tak en LTO, Henk Bleker en NMV, Mark van den Oever en FDF, Linda Verriet en POV, Teun de Jong en NAV, Roy Meijer en NAJK, Bart Jan Oplaat en NVP, de voerbedrijven, zuivelbedrijven, vleesbedrijven, loonbedrijven en alle anderen op aan te sluiten en samen met één missie op het podium te staan! We trekken sámen de streep, zodat Den Haag eindelijk gaat begrijpen: Moord met voorbedachte rade tegen boerenbedrijven en de toekomst van boerengezinnen laten wij niet gebeuren!

 

Tot woensdag 22 juni.

Klik HIER voor de vlog met de oproep tot actie!