Kort verslag gesprekken en ontwikkelingen

Doneren.