17 Februari 2023

 

Beste boeren en betrokkenen,

Zoals we in december gezegd hebben, willen we jullie meenemen in het proces van het Landbouwakkoord. Jullie visie over de toekomst van de agrarische sector is leidend voor ons. We hebben er niets aan om mee te gaan in keuzes waar de boeren van Nederland niet achter staan.

Daarom deze inhoudelijke enquête, om te weten hoe de meerderheid van de boeren denkt over actuele ontwikkelingen en keuzes. Deze enquête gaat niet over alle relevante onderwerpen, stuur ons gerust een email wanneer je andere dingen met ons wilt delen. Deze enquête is bestemd voor boeren en direct betrokkenen bij de agrarische sector.

Deze enquête kost u maximaal 10 minuten, maar is erg belangrijk voor onze koers in de onderhandelingen, en uw toekomst!