Word partner van Agractie!

Agractie Nederland is in 2019 ontstaan naar aanleiding van de boerenprotesten. Onze speerpunten zijn:

  • Herwaardering van de boer, verbinding boeren en burgers
  • Educatie en voorlichting; Boer in de Klas
  • Werkbaar beleid met toekomstperspectief voor de agrarische sector; ruimte voor de boer
Geachte heer, mevrouw

Agractie Nederland zoekt financiële sponsors om een juist antwoord te kunnen geven op de ondoordachte keuzes die er zijn en worden gemaakt door ‘onze’ overheid. Het beleid is niet alleen destructief voor de Nederlandse agrarische sector, ze bepalen mede door hun ‘beleid’ dat er ook in Brussel onomkeerbare keuzes (green deal/ derogatie/ waterkwaliteit/ stikstof) gemaakt worden. Een werkbare (inter)nationale langetermijnvisie is noodzakelijk voor de voedselzekerheid van onze bevolking en dat van onze buurlanden!

Op onze website www.agractie.nl is veel informatie te vinden over onze acties van de afgelopen jaren. Ook kunt u ons visiedocument inzien waarin beschreven staat waar wij voor staan.

De werkzaamheden die op dit moment noodzakelijke ondersteuning nodig hebben zijn het onderzoekswerk, dossiervorming, contacten onderhouden en versterken tussen de belangenorganisaties in de agrarische sector. Daarnaast zal Agractie Nederland de juridische strijd moeten intensiveren. Hier zijn dringend financiële middelen voor nodig!

Wij zijn op zoek naar partners die ons willen ondersteunen in de strijd voor onze prachtige agrarische sector. Strijdt u mee?

Bij voorbaat hartelijk dank!

Team Agractie NederlandTotaal