Agractie vraagt uw mening over deelname aan het Landbouwakkoord