Ledenvereniging Agractie.
ONZE DOELEN.

Agractie Nederland wil een krachtige belangenbehartiger zijn die zich richt op de belangrijkste landelijke en provinciale knelpunten binnen de agrarische sector:
  • Vechten voor een beter verdienmodel voor de boer
  • Aanpakken van problematiek rondom gewasbeschermingsmiddelen, wet- en regelgeving, stikstofproblematiek, educatie op scholen over de agrarische sector
  • Verbinden van boer en burger
  • Algemene promotie van de sector en andere knelpunten
Een gesprekspartner
Agractie is hiervoor gesprekspartner van de landelijke overheid en politiek, provinciale overheden, waterschappen, Retail partijen en periferie. We richten ons op acute punten, waarbij we snel en goed onderbouwd kunnen schakelen en snel tot resultaat kunnen komen.
Structurele verbetering
Voor de gehele agrarische sector op lange termijn. Zowel onze korte, als lange termijn doelen worden, wanneer nodig, ondersteund door ludieke of publieksvriendelijke acties.
Bestaande belangenbehartigers niet vervangen, maar juist aanvullen
Hierover vindt u meer onder “Missie & Visie". De doelen van de stichting en de ledenvereniging zullen grotendeels overeenkomen, waarbij de stichting voornamelijk uitvoerend zal zijn en de vereniging adviserend en sturend. Het doel van de ledenvereniging is het ontwikkelen van de organisatie door middel van directe input van de achterban, het democratisch aansturen van de stichting en werken aan een toekomstbestendige agrarische sector.

LID WORDEN?

Samen komen we verder, steun ons initiatief en word lid.


Waarom Agractie?

In 5 maanden tijd hebben we laten zien een belangenbehartiger te zijn, waar rekening mee gehouden dient te worden. We hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd en worden serieus genomen als gesprekspartner bij het ministerie van LNV.

We onderscheiden ons door snel te kunnen schakelen, wanneer actie op korte termijn vereist is, maar hebben daarnaast een duidelijke lange termijn visie. We gaan voor verbinding van boer en burger, voor publieksvriendelijke acties, maar weten daarmee wel druk te zetten bij de spelers waarbij het hoort, zoals het CBL en het ministerie. Toch blijven we altijd in contact met de partijen waarmee de zaken geregeld moeten worden.

Agractie Nederland gaat, ook als ledenvereniging, voor samenwerking met andere belangenbehartigers en wil hen niet vervangen, maar bovenal aanvullen.
 

DE STRUCTUUR

Ledenvereniging en stichting van Agractie.

Agractie wil dat jullie, de boeren, sturend zijn in de ontwikkeling van de organisatie, door middel van een ledenvereniging met een gekozen bestuur. Op die manier zijn jullie direct betrokken en hebben jullie invloed op de koers.
In het bestuur van de ledenvereniging van Agractie, zullen 2 bestuursleden uit de stichting plaatsnemen, zodat de vereniging en de stichting dezelfde koers blijven varen. De ledenvereniging is gestart met 6 bestuursleden; Erik Luiten, Ad Baltus, Sjoerd Mensonides, Rens-Willem Bloemendaal , Cees de Jong en Ronne Smolders.

De stichting zal in hoofdzaak uitvoerend blijven, waarbij het bestuur van de ledenvereniging adviseert in de te volgen koers en daarin bijstuurt.

Op 4 momenten per jaar, zullen het bestuur van de vereniging en de stichting samen vergaderen en tussendoor worden overlegmomenten ingepland waar nodig.

Naast de stichting en ledenvereniging wordt een Raad van Advies gevormd, waarin personen plaatsnemen met grote inhoudelijke kennis van de agrarische sector en/ of de politiek. Zij zullen regelmatig over de schouder van beide besturen meekijken en adviseren over de koers en de te nemen beslissingen.

Ledencontact
Minimaal 1x per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats en leden worden gedurende het jaar minimaal iedere twee maanden geïnformeerd, middels nieuwsbrieven per e-mail. Daarnaast wordt gecommuniceerd via de website, social media en whatsapp groepen.

De vereniging kan gevraagd worden om vooronderzoek doen, afdelingen met specialisaties, commissies en werkgroepen te ontwikkelen, ledenbijeenkomsten te organiseren en op andere manieren bij te dragen aan het verhogen van het kennisniveau van zowel leden, als de stichting.
Ledenvoordeel
Naast je invloed binnen Agractie Nederland krijg je van ons 10% korting in de webshop van Agractie.

Contributie
Voor €170,- contributie per bedrijf, per jaar, word je lid van de ledenvereniging van Agractie Nederland.
Als nieuw lid ontvang je GRATIS een spandoek met een van de 4 teksten; Onze boeren Ons voedsel, Onze boeren Onze toekomst, Onze boeren Ons landschap, Onze boeren Ons Nederland. Je kunt je voorkeur voor een tekst aangeven bij de registratie van het lidmaatschap. Of kies voor het Boek Boerenprotesten

De contributie wordt eenmalig bij de start van het lidmaatschap en daarna aan de start van ieder kalenderjaar geïnd.
Financiën
Van de betaalde contributie worden zowel de vereniging, als de stichting gefinancierd. Uitgangspunt is dat de ledenvereniging ondersteunend is aan de stichting, waarbij de stichting met name uitvoerend zal optreden. Ieder jaar wordt een overzicht gegeven van de financiële situatie, middels een jaarverslag.
Doneren.